A Templomos Lovagrend általános célja, hogy a hit és a keresztény élet olyan közösségeit mozdítsa elő és alkossa meg, amelyek teljes közösségben vannak a Római Katolikus Egyházzal, és amelyekben mindenki megélheti saját hivatását, amely a Regulában nyer kifejezést.
A Templomos Lovagrend sajátos céljai:

  • A liturgia szerető ápolása a szent hagyománnyal és a Tanítóhivatal megnyilatkozásaival összhangban, valamint a szent zsolozsma, mint istenszolgálat végzése.
  • A lovagi eszmény, lelkiség és kultúra elmélyült tanulmányozása, és ezen keresztül: tanúságtétel a hagyományos keresztény és emberi értékek mellett, azok megvédése.
  • A zarándokok védelme és vendégül látása, de általában minden szükséget szenvedő felebarát erkölcsi és anyagi támogatása, a régi Templomos Lovagrend hagyományaival összhangban. Ezek mellé társul ma még az ifjúság nevelése is. És mindezt úgy megélni, hogy az szolgálat legyen az Egyház és a társadalom felé.