A kilencedik kötete a “Szótár az Intézetek Perfection” (szerk: Pelliccia Guerrino – Rocca Giancarlo – Róma, San Paolo Editions, 1997, Vol. IX) a Polgárőrség a Temple elkötelezett a harmadik része, a cikk “Knights Templar” mellett A címe “A restaurálás a templomosok”

“Az èvszàzadok folyamàn Euròpàban ès Amerikàban több különböz tìpusù Rend, tàrsasàg jött lètre, magukat tartvàn a Templomosrendiek közvetlen utòdainak ès Templomosrendieknek hìvtàk magukat, ez megnyilvànult mind a szertartàsaikban, tetteikben ès szabàlyzatukban (cf. G. Ventura, T. e Templarismo…, M. Lo Mastro, Dossier T:…; e B. Blandre, L´Ordre…: làsz bibl.). Az si Rendtl valò egyenesàgù szàrmazàs követelèse teljes egèszèben alaptalan, törtènelmileg ès jogilag hamis; mindenkèppen a Szentszèken keresztül kell lètrejönnie a Rend egy esetleges ( elmèletileg lehetsèges) ujraèledèsènek.
Viszont màs annak az alapìtvànynak a helyzete, amely 1979-ben Poggibonsiban (Siena) Marcello Alberto Cristofani della Magione gròf kezdemènyezèsère alakult. Lètrejött egy olyan laikusokbòl àllò szervezet, akik elfogadjàk azt az èletideàlt ès èletstìlust, melyen Szt.Bernàt a “Liber ad Milites Templi de laudae novae Militiae”-ban foglalt ìràsba (az si Rendtol valò egyenes szàrmaztatàs követelèsènek igènye nèlkül), külön cèlkènt maguk elè tzve az egyhàzi liturgia àpolàsàt, a keresztèny lovagsàg lelkisègèben ès kulturàjàban valò elmèlyülèst, a zaràndokok segitèsèt, felebaràt erkölcsi ès anyagi tàmogatàsàt, különöskèppen a Szentföldön èl keresztènyekèt, valamint a fiatalok nevelèsèt. A szervezet, amelyet lovagrendi rendeleteinek megfogalmazàsàval ès az si Rendhez visszanyulò vilàgos hivatkozàsaival 1979. szeptember 21-èn polgàrjogilag beiktatttak, a sienai èrsek, mons. Mario Ismaele Castellano àltal lett jòvàhagyva 1988. szeptember 9-èn, mint a hìvk egy magànszervezete, amely a “Templom Katonài” (Ordo Militiae Christi Templique Hierosolymitani) nevet kapta. 1989 november 24-èn ugyancsak mons. Castellano fogadta el a Rend konstitùciòjàval kapcsolatos mòdosìtàsokat, mìg 1990 november 18-èn Siena ùj megyèspüspöke, mons. Bonicelli àltal lett jòvàhagyva az alapszabàlyzat a kovatkez nèven: “Templom Katonài Rend Krisztus Szegèny Lovagjainak Regulàja”, amely az si Rendtl szàrmazik a jelenhez mòdosìtva. 1989. szeptember 13-àn II. Jànos Pàl pàpa egy egèsz sor teljes bùcsùt engedèlyezett in perpetuum a lovagok èletènek kölönböz stàdiumaiban.
Az alapszabàlyzat alapjàn az ùj “Katonai Lovagrend” a tagok hàrom kategoriàjàt öleli magàba:
-az ünnepèlyesen szerzetesi fagadalmat tett lovagok, akik beiktatàssal ès a hàrom klasszikus evangèlikus tanàcs betartàsànak fogadalmàval, valamint a hitbeli nylvànos tanùsàgtètellel (4. fogadalom) örökre a Katonai Lovagrendnek szentelik magukat,
-nem szerzetes lovagok (akik engedelmessèget fogadtak), a beiktatàssal kötelezik magukat, hogy törekszenek a keresztèny èlet tökèletesìtèsère; a hölgyek, akik sajàt helyzetüktl függen, különböz mòdon kìvànnak együttmködni a Katonai Lovagrenddel, mindig a Rend Nagymesterènek fennhatòsàga alatt;
-a harmadik kategòriàba tartoznak azok a fèrfiak ès nk, akiket fiatal èletkoruk ès tapasztalatlansàguk miatt mèg nem tartanak kèsznek arra, egy vègleges kötelezettsèget vàllaljanak: k a Katonai Lovagrend soraiban mint “jelöltek” szerepelnek, akik csak egy ideiglenes fogadalmat tesznek. melyet hàromèvente megùjìtanak. A szerzetesi fogadalomtètelhez ès beiktatàshoz legalàbb egy èv novìciàtus ès a 21. èletèv betöltèse szüksèges.
A Katonai Lovagrendhez csatlakozhatnak azok a felnkttkorùak is, akik annak ellenère, hogy osztoznak az ideàlokban, nem tudjàk, vagy nem kìvànjàk magukat elkötelezni a “Regula”-nak; ket mint kàplànokat (püspökök ès papok), vagy mint “kitünteetteket” (èrdemeket szerzetteket), vagy mint a Rend baràtait vàlasztjàk taggà.
A Regula ès a rendeletek alapjàn a Katonai Lovagrend èlèn a Nagymester àll (Krisztus Szegèny Lovagjainak Mestere, a Templom Katonàinak vezetje), akit 3 èvenkènt vàlaszt a 13 lovagbòl àllò bìròi testület (tanàcsadò testület) kàptalanja.
A rendi nagy kàptalant, amely a lovagokbòl ès a hölgyekbl àll, illeti a törvènyhozòi megbizatàs, a tanàcsadò testületet (vagy tisztelt gylèst) illeti a fegyelmi ès ellenrzèsi feladat, a nagypriori magisztràlis tanàcsot az irànyìtàsi politika megfogalmazàsa.
A központi szervekhez 5 fhatòsàg tartozik a Katonai Lovagrend feladatainak vègrehajtàsàra: a Prelàtusi Hivatal (a fprelàtust 3 èvenkènt a Sienai èrsek nevezi ki), amely a lelki ès elmèleti kèpzèsèrt felels; a Fhelytartòsàg a rendi adminisztràciòt vezeti, kitzi ès rendezi a Nagymestervàlasztàst; a Fpreceptura az eszmei ès lovagrendi kèpzèsèrt felel; a Fkancellàri Hivatal, ahonnan a vezetèst, ügyintèzèst ès szervezèst irànyìtjàk; valamint lètezik a Kormànyzòsàg a magisztràlis szèk fenntartàsàra ès a vagyon megrzèsère. A szabàlyzat csak a vesperàst ìrja el közössègben (a szerzetesi fagadalmat tett lovagoknak kötelez a mindennapi breviàrium), de tanulmànyozàs alatt van a rendhàzak lètesìtèsènek lehetsège.
Az ünnepèlyesen fagadalmat tett lovagok (szerzetesek), vagy azok, akik engedelmessèget fagadtak (vilàgiak), alkalom szerint fehèr ruhàt hordanak, ami àll egy tunikàbòl, egy skapulàrèbòl, a mellkason vörös nyolcszög kereszttel; a hölgyek egy fehèr ujjnèlkuli leplet, kereszttel; a kàplànok fehèr fpapi vàllgallèrt hordanak vörös szegèllyel ès vörös gombokkal, elöl bal oldalt a vörös nyolcszög kereszttel. A többi rendtag nem visel ilyen ruhàt, csak a rendjelet, vagy az ismertetjelet.
A Katonai Lovagrend anyagilag a rendtagok hozzàjàrulàsaibòl, köz- ès magànpènzekbl ès az àltaluk kifejtett aktìv munkàbòl tartja fenn magàt.
Pillanatnyilag a Katonai Lovagrend kb. 30 szerzetesi fagadalmat tett lovagot, nèhàny szàz vilàgi lovagot ès több màs kategòriàba tartozò rendtagot szàmlàl, kb. 10 nemzeti preceptùràval (Nagyprioràtussal) ès több Prioràtussal, valamint helyi javadalommal rendelkezik; tagjai közè fogadott scouts csoportokat valamint több olaszorsàgi ès külföldi ifjùsàgi szervezetet. A magisztràlis szèk Poggibonsiban (Siena) a Magionei kasztèlyban talàlhatò. Rendkìvüli èpulategyüttes, XI. szàzadi romàn stìlusù memlèk, amely 1312-ig a Templomosrendiekhez tartozott, megszüntetèsuk utàn Jeruzsàlemi Szt. Jànos Kòrhàzi Laikus Testvèrek tulajdonàba került; majd a különböz tulajdonosok utàn, 1979. januàr elsejèn Marcello Alberto Cristofani della Magione gròf megvette, s ezt anyagi hozzàjàrulàskènt az alakulò Katonai Lovagrend magisztràlis szèkhalyèl adta.
A magisztràlis szèk cìme: Castello della Magione – 53036 Poggibonsi (Siena)”

Bibliográfia
G. Ventura, T. e templarismo, Roma 1980 (prima ed. 1964); B. Blandre, L’Ordre des chevallers du Temple, du Christ et de Notre Dame. Association ou Ordre religieux esotérique?, in Praxis juridique et religion 3 (1986) 158-63; M. Lo Mastro, Dossier T. 1113-990, Roma [1990]; G. Mantelli, La Magione. Casa t. sulla via Francigena, Poggibonsi 1990; Regola dei poveri Cavalieri di Cristo dell’Ordine della Milizia del Tempio, ivi 1992.

A Poggibonsival kapcsolatos informàciòk a
Katonai Lovagrend magisztràlis szèkhelyèrl szàrmaznak.
E-Mail: Militia Templi

A Templomos Lovagrend

A Templomos Lovagrend
Magyarok Praeceptoriájának Hivatalos Honlapja